Asmens duomenų apsauga

2018-05-25 visoje Europos sąjungoje įsigaliojo Bendrasis duomenų reglamentas (BDAR), kuris didina įmonių, įstaigų ir organizacijų atsakomybę už deramą asmens duomenų tvarkymą, o asmenims suteikia daugiau galimybių kontroliuoti, kur ir kaip naudojami jų duomenys.

BDAR įgyvendinimo ir vykdymo kontrolę Varėnos technologijos ir verslo mokykloje užtikrina paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas. Dėl iškilusių klausimų, susijusių su asmens duomenų apsauga, kreipkitės el. paštu asmensduomenys@sdg.lt.

Dėl savo teisių įgyvendinimo galite kreiptis į mokyklą teikiant prašymą:
DUOMENŲ SUBJEKTO PRAŠYMO ĮGYVENDINTI DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS FORMA

Mūsų mokykla rūpinasi duomenų saugumu, gerbia ir saugo visų suinteresuotų šalių privatumą. Susipažinkite su:
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖMIS
DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA
ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMŲ VALDYMO TVARKOS APRAŠAS
VAIZDO STEBĖJIMO TVARKOS APRAŠAS