Įteikti mokyklos baigimo dokumentai

Birželio 27 dieną mokyklos aktų salėje vyko jaudinanti diplomų ir atestatų įteikimo šventė. Mokytojai, mokiniai, jų draugai neslėpė jaudulio ir džiaugėsi sėkmingai baigę vieną savo gyvenimo etapą. Skambėjo muzika ir eilės, prasmingus žodžius tarė mokyklos direktorius V. Pavalkis ir grupės vadovė V. Gaurienė, mokiniai. Brandos atestatus ir diplomus gavo automobilių mechaniko, virėjo, diplomus – kaimo turizmo darbuotojo, sandėlininko operatoriaus, motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo specialybių absolventai.

Kviečiame mokytis!

Mokykloje bus vykdomos šios profesinio mokymo programos:

  • Apdailininko (statybininko)
  • Automobilių mechaniko
  • Miško darbininko
  • Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo
  • Padavėjo ir barmeno
  • Sandėlininko operatoriaus
  • Virėjo

Prašymai mokytis teikiami LAMA BPO informacinėje sistemoje: lamabpo.lt

Profesijos mokytojų stažuotė Prancūzijoje

2018 m. gegužės 2 – 11 d. Veisiejų, Kaišiadorių ir  mūsų mokyklos profesijos mokytojai dalyvavo 10 dienų stažuotėje Prancūzijoje. Ši stažuotė buvo įgyvendinama pagal Erasmus+ programos mobilumo projektą „ES šalių patirtis taikant pameistrystę“ Nr. 2017-1-LT01-KA102-034942.

Projekto koordinatorius – Veisiejų technologijos ir verslo mokykla, partnerio teisėmis projekte dalyvavo mūsų ir Kaišiadorių technologijos ir verslo mokyklos. Priimantis partneris Prancūzijoje buvo įmonė „Eurl Aristote“, vadovaujama ponios dr. Giedrės Cibulskaitės-Veršinskienės.

Projekto tikslas – sudaryti galimybes konsorciumo institucijų personalui susipažinti su Prancūzijos praktinio mokymo organizavimo pameistrystės forma patirtimi ir šią praktiką vėliau taikyti savo organizacijose.

Paryžiuje dr. Giedrė Cibulskaitė-Veršinskienė supažindino su Prancūzijos švietimo sistema, bendrojo ugdymo programomis, pameistryste, pameistrystės ir profesinio mokymo licėjų skirtumais, pameistrystės privalumais, apmokėjimu ir lengvatomis darbdaviams. Seminaro metu buvo pristatyta lyginamoji Lietuvos ir Prancūzijos profesinių praktinių įgūdžių realioje darbo vietoje analizė, pameistrystės įstatyminė bazė, darbo sutartys su darbdaviu, pameistriu ir mokymosi įstaiga, pameistrystės mokymosi programos.

Profesijos mokytojai lankėsi ir stebėjo darbą Turquetil, Pierre Lescot, Diderot licėjuose, pameistrystės centre Lycee Belliard ir profesiniame  licėjuje. Su darbų vadovu Pascal Wolf buvo aptariama bendradarbiavimas su įmonėmis, kuriose dirba stažuotojai, galimas bendradarbiavimas, partnerystė. Vyko diskusijos apie  profesinio mokymo patrauklumą, lankstumą bei kokybę.

Vizito dalyviai gavo „Eurl Aristote“ pažymėjimus.