Mokiniams

Ugdymo proceso organizavimas, mokslo metų trukmė

2021-2022 m. m. prasideda rugsėjo 1 d.
Mokymo proceso pradžia po mokslo metų eigoje organizuojamo papildomo priėmimo – 2022 m. vasario 21 d. pavieniams mokiniams, kurie įrašomi į anksčiau sudarytas grupes, – iškart po profesinio mokymo sutarties sudarymo.
Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais:
Jaunimo klasėms:
I pusmetis  – 2021-09-01 – 2022-01-31
II pusmetis  – 2022-02-01 – 2022-06-17
I, III  kursui:
I pusmetis  – 2021-09-01 – 2022-01-31
II pusmetis  – 2022-02-01 – 2022-06-30
II kursui (su vidurinio ugdymo programa):
I pusmetis  – 2021-09-01 – 2022-01-31
II pusmetis  – 2022-02-01 – 2022-05-26

Mokinių atostogos:
Rudens atostogos jaunimo klasėms  – 2021-11-03 – 2021-11-05
I, II, kursams  – 2021-11-03 – 2021-11-05
Žiemos (Kalėdų) atostogos jaunimo klasėms  – 2021-12-27 – 2022-01-07
I, II, III kursams  – 2021-12-27 – 2022-01-07
Žiemos atostogos jaunimo klasėms  – 2022-02-14 – 2022-02-18
I, II kursams – 2022-02-14 – 2022-02-18
Pavasario (Velykų) atostogos  jaunimo klasėms – 2022-04-19 – 2022-04-22
I, II kursams –  2022-04-19 – 2022-04-22

Baigiamųjų kursų mokiniams skiriamos tik Žiemos (Kalėdų) atostogos. Šis sprendimas yra suderintas su Mokyklos taryba (savivaldos institucija).