Mokiniams

Ugdymo proceso organizavimas, mokslo metų trukmė

Ugdymo proceso organizavimas 2020 – 2021 m. m.:
Mokslo metai 2020 – 2021 m. m. prasideda rugsėjo 1 d.
Mokslo metai 2020 – 2021 m. m. baigiasi:

Programa Kursas, klasė Ugdymo proceso pabaiga Pagrindinio ugdymo proceso trukmė (dienomis)
Jaunimo klasės 9, 10 2021-06-23 185
Trejų metų trukmės profesinio mokymo programa kartu su vidurinio ugdymo programa
III 2021-06-30 ≤ 40 savaičių
+ kvalifikaciniai egzaminai
Modulinė 110 kreditų apimties programa kartu su vidurinio ugdymo programa I
II
III
2021-06-30
2021-06-30
2021-05-24
2021-06-30
≤ 40 savaičių
≤ 40 savaičių
165 +brandos egzaminai
+ kvalifikaciniai
egzaminai
Modulinė 90 kreditų apimties programa kartu su vidurinio ugdymo programa I
II
2021-06-30
2021-06-30
≤ 40 savaičių
Modulinė 90 kreditų apimties profesinio mokymo programa I
II
2021-06-30
2021-06-11
2021-01-31
≤ 40 savaičių+
kvalifikaciniai egzaminai
 Modulinė 70 kreditų apimties profesinio mokymo programa  II  2021-06-11
2021-01-31
 ≤ 40 savaičių+
kvalifikaciniai egzaminai

Ugdymas organizuojamas 5 dienas per savaitę.
Mokymo proceso trukmė įgyvendinant pirminio profesinio mokymo programas – ne ilgesnė nei 40 savaičių.
Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais:

Programa Kursasklasė I pusmetis II pusmetis
Jaunimo klasės 9, 10 2020-09-01 2021-01-31 2021-02-01 2021-06-23
Trejų metų trukmės profesinio mokymo programa kartu su vidurinio ugdymo programa
III 2020-09-01 2021-01-31 2021-02-01 2021-06-30
Modulinė 110 kreditų apimties programa kartu su vidurinio ugdymo programa I
II
2020-09-01
2020-09-01
2021-01-31
2021-01-31
2021-02-01
2021-02-01
2021-06-30
2021-06-30
Modulinė 90 kreditų apimties profesinio mokymo programa kartu su vidurinio ugdymo programa I 2020-09-01 2021-01-31 2021-02-01 2021-06-30
Modulinė 90 kreditų apimties profesinio mokymo programa I 2020-09-01 2021-01-31 2021-02-01 2021-06-30
 Modulinė 70 kreditų apimties profesinio mokymo programa  II  2020-09-01  2021-01-31  2021-02-01 2021-06-30

Mokinių atostogos:

Programa Kursas klasė Rudens atostogos Žiemos (Kalėdų) atostogos Žiemos atostogos Pavasario (Velykų) atostogos
Jaunimo klasės 9, 10 2020-10-26 – 2020-10-30 2020-12-23– 2021-01-05 2021-02-15 – 2021-02-19 2021-04-06–2021-04-09
Trejų metų trukmės profesinio mokymo programa kartu su vidurinio ugdymo programa
III 2020-12-23– 2021-01-05
Modulinė 110 kreditų apimties programa kartu su vidurinio ugdymo programa I
II
III
2020-10-26 – 2020-10-02 2020-12-23– 2021-01-05 2021-02-15– 2021-02-19 2021-04-06–2021-04-09
Modulinė 90 kreditų apimties profesinio mokymo programa kartu su vidurinio ugdymo programa I 2020-10-26- 2020-10-30 2020-12-23– 2021-01-05 2021-02-15– 2021-02-19 2021-04-06– 2021-04-09
Modulinė 90 kreditų apimties profesinio mokymo programa I
II

III

2020-10-26-2020-10-30

2020-12-23- 2021-01-05

2020-12-23- 2021-01-05

2021-02-15- 2021-02-19

2021-04-06- 2021-04-09

 Modulinė 70 kreditų apimties profesinio mokymo programa  I

II

2020-10-26-2020-10-30

 2020-12-23- 2021-01-05

2020-12-23- 2021-01-05

 2021-02-15- 2021-02-19

 2021-04-06- 2021-04-09

*Vasaros atostogos jaunimo klasėms (9, 10) skiriamos suderinus su savivaldybės vykdomąja institucija; atostogos prasideda 2021-06-24, baigiasi 2021-08-31.

*I, II, III kurso mokiniams vasaros atostogos prasideda 2020-07-01, pasibaigus ugdymo procesui, suderinus su Įstaigos taryba (savivaldos institucija).  Vasaros atostogos trunka iki 2020-08-31.

*Jeigu trejų metų trukmės profesinio mokymo programos kartu su vidurinio ugdymo programa II kurso mokinys laiko pasirinktą egzaminą ar įskaitą pavasario (Velykų) atostogų metu, atostogų diena, per kurią jis laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliama į artimiausią darbo dieną po atostogų.

*Jeigu trejų metų trukmės profesinio mokymo programos kartu su vidurinio ugdymo programa II kurso mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu gali būti suteikiama laisva diena prieš brandos egzaminą. Ši diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių.