Europos kalbų diena

Rugsėjo 26 d. mūsų mokykloje buvo paminėta Europos kalbų diena, kurios tikslas – paskatinti kalbų mokymosi įvairovę, išugdyti pagarbą visoms Europos kalboms, regionų ir tautinių mažumų kalboms. 9-12 klasių mokiniai, vadovaujami mokytojų J. Ignatavičienės, V. Gaurienės, R. Petrušinienės ir R. Augustinavičienės, ruošė plakatą, įprasminantį savosios kalbos svarbą, karpė ir klijavo ,,Kalbų medį“, kurio lapeliai mirgėjo įvairiomis kalbomis surašytais žodžiais ir frazėmis: ,,Ačiū“, ,,Laba diena“, ,,Aš tave myliu“. Per kalbų pamokas vyko diskusijos apie gimtosios bei kitų kalbų reikšmę žmogui. O šventinę nuotaiką padėjo kurti pertraukų metu įvairiomis kalbomis skambančios dainos.