Rugsėjo 1-oji

I kurso (A-21, KTO-1 gr.) mokiniai renkasi 9 val. 402 kab.
II kurso (A-20, ST-16, PB-1 gr.) mokiniai renkasi 10 val.  402 kab.
III kurso (A-19, ST-15 gr.) mokiniai renkasi 11 val. 301 kab.
9 kl. mokiniai renkasi  404 kab. 9 val.
10 kl. mokiniai renkasi  201 kab. 9 val.
II kurso (suaugusiųjų grupės – KT-11, KT-11/T, P-8, P8/T) mokiniai renkasi 402 kab. 12 val.
I kurso (suaugusiųjų grupės – KT-12, KT-12/T) mokiniai renkasi 402 kab. 13 val.

Svarbi informacija:

 1. Visi mokiniai, kuriems rugsėjo mėn. pirmą dieną yra suėję 18 metų, bendrose uždarose erdvėse (pvz., koridoriuose, valgyklose ir pan.), klasėse ir kitose mokymo patalpose, jei tarp jų neišlaikomas 2 metrų atstumas, privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones).
 2. Mokiniai, kurie gyvens bendrabutyje, galės jame įsikurti nuo rugpjūčio mėn. 31 dienos 14:00 val.
 3. Rugsėjo pirmąją dieną mokinius lydintys asmenys galės palaukti nurodytoje patalpoje. Visą informaciją galės gauti iš grupių/klasių vadovų po to, kai pasibaigs susitikimas su mokiniais, aukščiau nurodytuose kabinetuose.
 4. Visi lydintys asmenys turintys 18 ir daugiau metų privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones).
 5. Mokiniai, atėję į mokyklą su striukėmis ar paltais, privalo nusivilkti ir juos pakabinti ant prieš klasę esančių pakabų. Mokiniai ar kiti asmenys su striukėmis ar paltais į klasę neįleidžiami.
 6. Pamokų laikas ir tvarka bus nurodyta rugsėjo mėn. pirmą dieną.
 7. Pusryčių, pietų laikas ir tvarka bus nurodyta rugsėjo mėn. pirmą dieną.
 8. Mokiniams ar lydintiems asmenims, jaučiantiems karščiavimą , dusulį, kvėpavimo sutrikimus, į mokyklą rekomenduojama nevykti ir informuoti grupių/klasių vadovus arba skambinti tel. 8 310 31595.
 9. Visiems, kuriems bus nustatyta temperatūra 37,30 C ir daugiau, į mokyklą įleidžiami nebus.
 10. Mokiniai ar lydintys asmenys rugsėjo mėn. pirmą dieną esantys saviizoliacijoje, privalo pranešti grupių/klasių vadovams arba mokyklos telefonu 8 310 31595 ir į mokyklą nevykti.
 11. Visiems mokiniams, esantiems karantine dėl COVID 19 ar dėl kitų objektyvių priežasčių negalintiems atvykti į mokyklą, bus sudaryta galimybė tam tikram laikui mokytis nuotoliniu būdu.