Varėnos technologijos ir verslo mokyklos profesinio mokymo(si) infrastruktūros plėtra Nr. 09.1.2-CPVA-K-722-01-0022


Projekto vykdytojas: Varėnos technologijos ir verslo mokykla
Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2020-01-07
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2021-05-31
Veiksmų programa, prioritetas, priemonė: 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.2-CPVA-K-722 priemonė „Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra“.
Projekto tikslas: Užtikrinti aukštos kokybės profesinio mokymo paslaugų teikimą pagal architektūros ir statybos, inžinerijos ir inžinerinių profesijų ir miškininkystės sričių profesinio mokymo programas.
Projekto uždavinys: Siekiant patenkinti architektūros ir statybos, inžinerijos ir inžinerinių profesijų ir miškininkystės švietimo sričių specialistų poreikį Varėnos rajono savivaldybėje, Varėnos technologijos ir verslo mokykloje.
Projekto veiklos: 
Inžinerijos ir inžinerinės profesijos, architektūros ir statybos, miškininkystės mokymų programoms įgyvendinti reikalingos infrastruktūros modernizavimas.
Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.
Projekto biudžetas: 499 945,67 Eur.