Darbuotojų vizitas į Austriją pagal Erasmus+ programą

2017 m. spalio 4 – 13 d. Veisiejų technologijos ir verslo mokyklos darbuotojai Laimutė Vaitiekūnienė, Jolanta Talandzevičienė, Rita Balsevičienė, Vytautas Blaževičius, Kaišiadorių technologijų ir verslo mokyklos darbuotojai Rita Jūratė Ivaškevičienė, Rima Saikauskienė, Audronė Janonienė, bei Varėnos technologijos ir verslo mokyklos darbuotojai Elena Čepulienė, Daiva Tamulevičienė ir Nijolė Juškelienė dalyvavo 10 dienų stažuotėje Austrijoje. Ši stažuotė buvo įgyvendinama pagal Erasmus+ programos mobilumo projektą „ES šalių patirtis taikant pameistrystę“ Nr. 2017-1-LT01-KA102-034942.

Projekto koordinatorius – Veisiejų technologijos ir verslo mokykla, partnerio teisėmis projekte dalyvavo Varėnos technologijos ir verslo mokykla bei Kaišiadorių technologijų ir verslo mokykla. Austrijoje priimantis partneris buvo įmonė „BVÖ Bildungsberatung & Vermittlungsagentur GmbH“, vadovaujama ponios Aldonos Biedermann.

Projekto tikslas – sudaryti galimybes konsorciumo institucijų personalui susipažinti su Austrijos praktinio mokymo organizavimo pameistrystės forma patirtimi ir šią praktiką vėliau taikyti savo organizacijose.

Austrija profesiniame mokyme taiko pameistrystės arba dualinio mokymo formą. Dualinis mokymas – tai toks profesijos mokymo būdas, kuriame teorinis bei praktinis profesijos mokymai yra atskirti bei vykdomi dviejose vietose: mokymo institucijoje, kuri atsakinga už mokymo programos teorinę dalį (20 %), ir verslo, gamybos ar paslaugų įmonėje (80 %), kuri atsakinga už praktinių žinių, įgūdžių bei kompetencijų perdavimą.

Mokinys profesinėje mokykloje mokosi apie 4 metus (priklauso nuo konkrečios profesinio mokymo programos), iš kurių kaip jau minėta 20 proc. mokykloje, ir 80 proc. įmonėje. Įdomus pastebėjimas, kad Austrijos žemėje (Austrijos federaciją sudaro 9 žemės, t.y. administracinis teritorinis vienetas) profesinėse mokyklose mokymo programos nedubliuojamos, t. y., yra viena mokykla rengia automechanikus, kita mokykla IT specialistus, kita žemės ūkio darbuotojus ir t.t.

Projekto metu aplankėme Austrijos profesines mokyklas: Fachberufsschule Wolfsberg, specializuojasi automechanikų ir metalo specialistų ruošime, Landesberufschule Eibiswald, IT specialistų ruošime, Fachberufsschule für Tourismus Warmbad Villach, specialistus turizmo sričiai, HTL Mössingerstraße, specialistus elektromechanikos  srityje. Susipažinome su šiose mokyklose vykdomu dualiniu mokymu, mokyklų technine ir materialine baze, profesinio mokymo programomis, metodine medžiaga, vertinimo sistema. Aplankėme įmones, įstaigas kuriose mokiniai atlieką praktikinį mokymą. Vizitų metu taip pat susipažinome su praktinio mokymo galimybėmis ir įranga, personalo struktūra ir kvalifikacija, mokinių motyvacijos skatinimu, praktinio mokymo metodais. Su personalu diskutavome apie praktinį ir teorinį mokymą, mokymo metodus, pameistrystės naudingumą praktiniame mokyme. Aplankėme WIFI egzaminu centrą  ir TAZ proforentavimo centrą.

Kultūrinės programos metu susipažinome su Austrijos kultūra, tradicijomis, žmonėmis. Laisvalaikiu aplankėme Austrijos sostinę Vieną, įžymius kultūros ir architektūros paminklus.

Šio projekto metu darbuotojai įgijo patirties, mokėsi. Darbuotojai pasisėmė patirties ir žinių apie Austrijoje taikomas teorinio ir praktinio mokymo formas, taikomus pameistrystės modelius, patobulino, padidino savo profesines kompetencijas, kurios pravers pameistrystę taikant savo ugdymo įstaigoje. Tapo labiau suprantamos profesinio mokymo ir darbo rinkos tarpusavio sąsajos, buvo susipažinta su inovatyvia, labiau  į tikslines grupes orientuota veikla. Buvo patobulintos žinios, kurios padės suprasti, kaip užtikrinti praktinį mokymą atliekantiems asmenims skirto darbo ir veiklos kokybę. Projekto veiklomis buvo užmegzti ryšiai su užsienio partneriais, kurių dėka, pasisėmus tarptautinės patirties, bus kuriama šiuolaikiškesnė, dinamiškesnė, atsakingesnė ir profesionalesnė aplinka organizacijos viduje. Pagerintos užsienio kalbos žinios, susipažinta su socialine, kalbų ir kultūrų įvairove. Įgyta  patirtis didins  motyvaciją  ir pasitenkinimą kasdieniame darbe, didins  galimybes profesinio tobulėjimo  ir karjeros raidai.

Šią stažuotę ir projektą pilnai finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Svečias iš Lietuvos kariuomenės

Spalio 18 dienos rytą „Ąžuolo“ gimnazistai ir mūsų mokyklos pirmakursiai rinkosi į aktų salę, kurioje vyko paskaitos tema „Tėvynės gynimas – visų reikalas“. Viešėjo Lietuvos kariuomenės Strateginės komunikacijos departamento informacinių operacijų skyriaus viršininkas Linas Idzelis. Lektorius papasakojo susirinkusiems mokiniams apie valstybės gynybos modelį, skatino stiprinti šalies gynybinį potencialą, kalbėjo apie kiekvieno iš mūsų galimybę dirbti ir kurti Lietuvoje bei didžiuotis savo valstybe.

Europos kalbų diena

Rugsėjo 26 d. mūsų mokykloje buvo paminėta Europos kalbų diena, kurios tikslas – paskatinti kalbų mokymosi įvairovę, išugdyti pagarbą visoms Europos kalboms, regionų ir tautinių mažumų kalboms. 9-12 klasių mokiniai, vadovaujami mokytojų J. Ignatavičienės, V. Gaurienės, R. Petrušinienės ir R. Augustinavičienės, ruošė plakatą, įprasminantį savosios kalbos svarbą, karpė ir klijavo ,,Kalbų medį“, kurio lapeliai mirgėjo įvairiomis kalbomis surašytais žodžiais ir frazėmis: ,,Ačiū“, ,,Laba diena“, ,,Aš tave myliu“. Per kalbų pamokas vyko diskusijos apie gimtosios bei kitų kalbų reikšmę žmogui. O šventinę nuotaiką padėjo kurti pertraukų metu įvairiomis kalbomis skambančios dainos.