Stalo teniso varžybose – pirmoji vieta

Lapkričio 29 dieną mūsų mokyklos mokiniai Vilkaviškyje dalyvavo Alytaus regiono profesinio mokymo įstaigų komandinėse stalo teniso varžybose. Mūsiškiai tenisininkai rungėsi su moksleiviais iš Alytaus ir Marijampolės profesinių mokyklų. Po atkaklių kovų mūsų vaikinų komanda – Žygimantas Matonis (B18 gr.), Darijus Valentukevičius (B18 gr.) ir Tomas Klusovskas (ST-14 gr.) – užėmė pirmąją vietą.  Merginoms sekėsi kiek prasčiau. Sportininkės Erika Gudelionytė (B19 gr.), Dovilė Turskaitė (B19 gr.) ir Gabrielė Smolenskaitė (10b kl.) užėmė trečiąją vietą.

Ekonomikos pamoka-seminaras

11- 12 klasių mokiniams lapkričio 22 dieną ekonomikos pamoka vyko netradiciškai. Ekonomikos mokytojas Gintautas Sakavičius į pamoką pakvietė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos

Alytaus teritorinio skyriaus Varėnos klientų aptarnavimo skyriaus vedėją Danguolę Šinkonienę. Viešnia išsamiai supažindino klausytojus su galiojančiu Lietuvoje socialinio draudimo modeliu, apibūdino nedarbingumo, senatvės pensijos gavimo sąlygas, paaiškino soc. įmokų užsienio šalyse ypatumus.

Lektorė atsakė į mokinių klausimus dėl situacijų, kurios susidaro netekus darbo, dirbant nepilnu etatu, grįžus iš užsienio ir kt.

 

Darbuotojų vizitas į Austriją pagal Erasmus+ programą

2017 m. spalio 4 – 13 d. Veisiejų technologijos ir verslo mokyklos darbuotojai Laimutė Vaitiekūnienė, Jolanta Talandzevičienė, Rita Balsevičienė, Vytautas Blaževičius, Kaišiadorių technologijų ir verslo mokyklos darbuotojai Rita Jūratė Ivaškevičienė, Rima Saikauskienė, Audronė Janonienė, bei Varėnos technologijos ir verslo mokyklos darbuotojai Elena Čepulienė, Daiva Tamulevičienė ir Nijolė Juškelienė dalyvavo 10 dienų stažuotėje Austrijoje. Ši stažuotė buvo įgyvendinama pagal Erasmus+ programos mobilumo projektą „ES šalių patirtis taikant pameistrystę“ Nr. 2017-1-LT01-KA102-034942.

Projekto koordinatorius – Veisiejų technologijos ir verslo mokykla, partnerio teisėmis projekte dalyvavo Varėnos technologijos ir verslo mokykla bei Kaišiadorių technologijų ir verslo mokykla. Austrijoje priimantis partneris buvo įmonė „BVÖ Bildungsberatung & Vermittlungsagentur GmbH“, vadovaujama ponios Aldonos Biedermann.

Projekto tikslas – sudaryti galimybes konsorciumo institucijų personalui susipažinti su Austrijos praktinio mokymo organizavimo pameistrystės forma patirtimi ir šią praktiką vėliau taikyti savo organizacijose.

Austrija profesiniame mokyme taiko pameistrystės arba dualinio mokymo formą. Dualinis mokymas – tai toks profesijos mokymo būdas, kuriame teorinis bei praktinis profesijos mokymai yra atskirti bei vykdomi dviejose vietose: mokymo institucijoje, kuri atsakinga už mokymo programos teorinę dalį (20 %), ir verslo, gamybos ar paslaugų įmonėje (80 %), kuri atsakinga už praktinių žinių, įgūdžių bei kompetencijų perdavimą.

Mokinys profesinėje mokykloje mokosi apie 4 metus (priklauso nuo konkrečios profesinio mokymo programos), iš kurių kaip jau minėta 20 proc. mokykloje, ir 80 proc. įmonėje. Įdomus pastebėjimas, kad Austrijos žemėje (Austrijos federaciją sudaro 9 žemės, t.y. administracinis teritorinis vienetas) profesinėse mokyklose mokymo programos nedubliuojamos, t. y., yra viena mokykla rengia automechanikus, kita mokykla IT specialistus, kita žemės ūkio darbuotojus ir t.t.

Projekto metu aplankėme Austrijos profesines mokyklas: Fachberufsschule Wolfsberg, specializuojasi automechanikų ir metalo specialistų ruošime, Landesberufschule Eibiswald, IT specialistų ruošime, Fachberufsschule für Tourismus Warmbad Villach, specialistus turizmo sričiai, HTL Mössingerstraße, specialistus elektromechanikos  srityje. Susipažinome su šiose mokyklose vykdomu dualiniu mokymu, mokyklų technine ir materialine baze, profesinio mokymo programomis, metodine medžiaga, vertinimo sistema. Aplankėme įmones, įstaigas kuriose mokiniai atlieką praktikinį mokymą. Vizitų metu taip pat susipažinome su praktinio mokymo galimybėmis ir įranga, personalo struktūra ir kvalifikacija, mokinių motyvacijos skatinimu, praktinio mokymo metodais. Su personalu diskutavome apie praktinį ir teorinį mokymą, mokymo metodus, pameistrystės naudingumą praktiniame mokyme. Aplankėme WIFI egzaminu centrą  ir TAZ proforentavimo centrą.

Kultūrinės programos metu susipažinome su Austrijos kultūra, tradicijomis, žmonėmis. Laisvalaikiu aplankėme Austrijos sostinę Vieną, įžymius kultūros ir architektūros paminklus.

Šio projekto metu darbuotojai įgijo patirties, mokėsi. Darbuotojai pasisėmė patirties ir žinių apie Austrijoje taikomas teorinio ir praktinio mokymo formas, taikomus pameistrystės modelius, patobulino, padidino savo profesines kompetencijas, kurios pravers pameistrystę taikant savo ugdymo įstaigoje. Tapo labiau suprantamos profesinio mokymo ir darbo rinkos tarpusavio sąsajos, buvo susipažinta su inovatyvia, labiau  į tikslines grupes orientuota veikla. Buvo patobulintos žinios, kurios padės suprasti, kaip užtikrinti praktinį mokymą atliekantiems asmenims skirto darbo ir veiklos kokybę. Projekto veiklomis buvo užmegzti ryšiai su užsienio partneriais, kurių dėka, pasisėmus tarptautinės patirties, bus kuriama šiuolaikiškesnė, dinamiškesnė, atsakingesnė ir profesionalesnė aplinka organizacijos viduje. Pagerintos užsienio kalbos žinios, susipažinta su socialine, kalbų ir kultūrų įvairove. Įgyta  patirtis didins  motyvaciją  ir pasitenkinimą kasdieniame darbe, didins  galimybes profesinio tobulėjimo  ir karjeros raidai.

Šią stažuotę ir projektą pilnai finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.