Aikštelės nuomos konkursas

Skelbiamas aikštelės, esančios J. Basanavičiaus g. 1, Varėna, (unikalus Nr. 3897-5000-5133, nuomojamas plotas 1400 kv. m) nuomos konkursas, vairavimo mokyklos veiklai vykdyti. Nuomos terminas – 2 (dveji) metai. Pradinis nuompinigių dydis – 3,83 Eur (trys eurai, 83 ct) už valandą (su PVM).
Asmenys, norintys dalyvauti turto nuomos konkurse, arba jų atstovai, arba jų atstovai, skelbime nurodytu laiku pateikia:
1. Atsakingam asmeniui voką, ant kurio turi būti užrašyta:
AIKŠTELĖS, (NUOMOJAMAS PLOTAS 1400 KV.M) ESANČIOS J. BASANAVIČIAUS G. 1, VARĖNA,  NUOMOS KONKURSUI
Voke turi būti pateikta:
Paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio vardas, pavardė ir asmens kodas (fiziniams asmenims) arba įmonės pavadinimas (juridinio asmens pažymėjimo kopija patvirtinta antspaudu ir įgalioto asmens parašu), telefono numeris, el. pašto adresas, banko pavadinimas ir kodas, sąskaitos numeris. Siūlomas konkretaus turto nuompinigių už valandą dydis.
2. Banko išduotą mokėjimo pavedimą ar kvitą, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis sumokėjo pradinį įnašą 150.00 Eur į Varėnos technologijos ir verslo mokyklos (kodas 190807471) sąskaitą Nr. LT107300010123968592, banko kodas 73000.

Nuomos konkurso paraiškos priimamos nuo 2021 m. kovo 18 d. iki kovo 31 d., mokyklos darbo laiku, adresu J. Basanavičiaus g. 1, 65178, Varėna,  Atsakingas asmuo – Vincas Balkė. mob. tel. 8 620 94844.
Komisijos posėdis vyks 2021 m. kovo 31 d. 10 val. 207 kab. Dalyvauti komisijos posėdyje turi teisę šio konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai. Konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai turi pateikti komisijai konkurso dalyvio registracijos pažymėjimą, kurį gavo pateikus dokumentus konkursui.
Nuomos sąlygos:

  1. Nuomotojas aikštelė naudosis darbo dienomis nuo 14:00 iki 21:00, šeštadieniais – sekmadieniais nuo 9:00 iki 21:00;
  2. Sutartis pasirašoma ir pradeda galioti po perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo;
  3. Nuompinigiai sumokami per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos. Sąskaita faktūra teikiama nuomotojo nurodytu elektroniniu paštu;
  4. Sutartyje numatyti 0,05 proc. dydžio delspinigiai nuo visos nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

Padėka

Vienas pačių geriausių pagalbininkų mano profesinėje veikloje – internetinis knygynas https://www.patogupirkti.lt/ Mūsų bendradarbiavimas skaičiuojamas jau ne metais… Įpusėjo antras dešimtmetis – sėkmingai dirbame nuo pat knygyno įsikūrimo pradžios. Knygynas stebina spaudinių gausa, labai gera paieškos sistema, knygų pristatymu pagal įvairias temas. Reikalingos teminių, rekomenduojamų, populiariausių knygų rubrikos, įdomu paskaityti ir Knygų tinklaraštį svetainėje. Džiugina ir darbuotojų geranoriškumas, operatyvumas, profesionalus darbas.

Mokyklos bibliotekininkė