Projektai

I.

„Praktinių įgūdžių įgijimas sektoriniame praktinio mokymo centre“ Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0001

Daugiau informacijos čia
II.

Mokykla dalyvauja programos „Erasmus+“ profesinio mokymo sektoriui skirtame mobilumo projekte „Nauja patirtis – nauji įgūdžiai“ . (Nr. 2019-1-LT01-KA102-060159)

III.

Mokykla dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte „Maisto ruošimo (pobūviams ir furšetams) paslaugų teikėjo kompetencijų suteikimas ekonomiškai neaktyviems Varėnos miesto gyventojams“. (kodas 08.6.1-ESFA -T-927-01-0058 )

IV.

Mokykla dalyvauja 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.2-CPVA-K-722 įgyvendinimo priemonės „Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra“ projekte.