Projektai

I.

Varėnos TVM kaip partneriai dalyvauja Veisiejų technologijų ir verslo mokyklos organizuojamame projekte Nr. 2017-1-LT01-KA102-034942  „ES šalių patirtis taikant pameistrystę“.

Projekto tikslas – sudaryti galimybes konsorciumo institucijų personalui susipažinti su Ispanijos, Austrijos ir Prancūzijos praktinio mokymo organizavimo pameistrystės forma patirtimi ir šią praktiką vėliau taikyti savo organizacijose.

Projekte dalyvauja už profesinį mokymą atsakingi darbuotojai: administracines arba profesinio orientavimo funkcijas atliekantys darbuotojai, profesijos mokytojai, už tarptautinį mobilumą atsakingi koordinatoriai, bei kiti darbuotojai, dalyvaujantys organizacijos strateginėje plėtroje.

II.

Varėnos TVM laimėjo finansavimą projektui „Padavėjo ir barmeno profesijos kompetencijų suteikimas ekonomiškai neaktyviems Varėnos miesto gyventojams“.

Varėnos technologijos ir verslo mokykla prisideda prie Varėnos miesto bendruomenės inicijuojamos veiklos (naujų profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių suteikimas, vykdant ir skatinant savanorišką veiklą, praktinių darbo įgūdžių suteikimas ir ugdymas darbo vietoje, savanoriška veikla), skirtos Varėnos miesto ekonomiškai neaktyvių darbingų gyventojų užimtumui didinti ir planuoja apmokyti padavėjo ir barmeno specialybės. Baigę mokymo programą, asmenys galės dirbti padavėjais ir barmenais baruose, kavinėse, restoranuose ir kitose viešojo maitinimo įstaigose.