Valdymo struktūra

Mokyklos struktūra
Ugdymo/mokymo veiklos kokybės užtikrinimo aprašas

Įstaigos taryba (kolegialus valdymo organas)
Dėl Varėnos technologijos ir verslo mokyklos tarybos patvirtinimo pakeitimo
Kolegialaus valdymo organo nutarimai
Įstaigos taryba (savivaldos institucija)
Mokyklos direktoriaus pareigybės aprašymas

REORGANIZACIJA
VšĮ Varėnos technologijos ir verslo mokyklos reorganizavimo sąlygos
Alytaus profesinio rengimo centro įstatai
Alytaus profesinio rengimo centro struktūra
Pareigybių sąrašo projektas
Pareigybių sąrašas iš įstaigų gaunamų pajamų

Varėnos TVM finansinės ataskaitos:
2021 m.
2020 m.
2019 m.

Varėnos TVM metinės ataskaitos:
2021 m.
2020 m.
2019 m.