Įstaigos veiklos ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

Mokyklos veiklos ataskaitos

Valstybės turto valdymo , naudojimo ir disponavimo juo 2019 metais ataskaita

2020 metų mokyklos veiklos ataskaita
2019 metų mokyklos veiklos ataskaita
2018 metų mokyklos veiklos ataskaita
2017 metų mokyklos veiklos ataskaita
2016 metų mokyklos veiklos ataskaita
2015 metų mokyklos veiklos ataskaita
2014 metų mokyklos veiklos ataskaita
2013 metų mokyklos veiklos ataskaita

2020 m. vadovo veiklos ataskaita
2019 m. vadovo veikos ataskaita

DĖL PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ TVIRTINIMO
DĖL PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGŲ METINIŲ VEIKLOS ATASKAITŲ TVIRTINIMO

Buhalterinės ataskaitos

2022 m.

2021 m.