Metinis veiklos planas

Žemiau rasite galiojantį mokyklos metinę veiklos programą:
Veiklos programa